พระแม่อุมาเทวีกรุเขมรโบราณขนาดบูชา

พระแม่อุมาเทวีกรุเขมรโบราณขนาดบูชา
0 คะแนน
ชื่อพระเครื่อง : พระแม่อุมาเทวีกรุเขมรโบราณขนาดบูชา
รายละเอียด :

พระแม่อุมาเทวีเขมรขนาดบูชา

กรุปาสาทบัณฑายฉมาร์ จากฝั่งเขมร

เนื้อสำริดขอมโบราณ สุดยอดศิลปะช้ันสูง

ลวดลายเครื่องทรง เครื่องประดับสุดยอด ชัดเจน

สูง ๖.๕ เซนติเมตร ความกว้างองค์พระ ๒ เซนติเมตร

หาได้ไม่ง่ายครับ

**********

 พระแม่อุมาเทวี... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค์ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ..!!!

อำนาจแห่งพระแม่อุมานั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานกำลังวังชาแห่งอิสตรี ทำลายสิ่งชั่วช้า ตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครอง พระองค์ยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุขในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

พระแม่อุมา ทรงเป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ... เป็นชายาแห่ง พระศิวะมหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระตรีมูรติ พระแม่อุมาจึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ด้วย (ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) พระองค์มีวิมานสถิต ณ เขาไกรลาสเช่นเดียวกับพระศิวะเทพ มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือ โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีทิพยรูปเป็นหญิงที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสัน ประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตร

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.boonreuan.com/

สถานะ : พร้อมเช่า
ราคา : 4,500
หมวด : พระกรุและพระพุทธรูป
ร้านพระ : พญาเม็งรายเครื่องราง (403)
เบอร์ติดต่อ : 087-6055841
จำนวนผู้ชม : 1335
ข้อมูลล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2556
ติดต่อร้าน :