เป๊กหิน-ล้านนา01

เป๊กหิน-ล้านนา01
0 คะแนน
ชื่อพระเครื่อง : เป๊กหิน-ล้านนา01
รายละเอียด :
เพ็กหรือเป๊ก
เพ็กหรือเป๊ก เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์......อานุภาพน้องๆเหล็กไหล บูชาติดตัวจะประสบแต่ความร่มเย็น
ปลอดภัย ทุกขลาภทุกด้าน....อันว่า"เพ็กหรือเป๊ก"นั้น สรรพคุณล้นเหลือคนทางเหนือเชื่อว่าหากเก็บไว้กับบ้านเรือน
หรือเก็บไว้กับตัวเอง จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข สรรพคุณครอบจักรวาล เมตตา ค้าขาย แคล้วคลาด ปลอดภัย.....
เพ็กหรือเป๊ก ถือเป็นธาตุที่เย็น จับดูจะรู้สึกได้ว่าเย็น จึงส่งผล ให้อยู่เย็นเป็นสุข


- เป๊กลูกใดมีวรรณะเขียวเหมือนหน่วยแหย่งและต้นแหย่ง จื้อว่าเป๊กแหย่ง มีไว้จุ้มเย็นมีเงินคำเข้าของสมบัติ
- เป๊กลูกใดมีวรรณะดั่งรากกล้วยกลมยาว จื้อว่าเป๊กกล้วย จุ้มเย็นดีแล
- เป๊กลูกใดมีวรรณะดั่งเหล็ก มีน้ำหนัก จื้อว่าเป๊กใจ๋เหล็ก
- เป๊กลูกใดมีวรรณะดั่งเหล็กจ๊ดกั๋นออกจุ๊ด้าน จื้อว่าข่ายปันจน
- เป๊กลูกใดมีวรรณะดั่งเหล็ก มีสี่เหลี่ยมเสม๋อกั๋น จื้อว่าเป๊กหน้าตั้ง ข่ามเขี้ยวข่ามงา หมาขบบ่เข้า ข่ามค้อนและหละกุยเน่อ
- เป๊กลูกใดมีวรรณะแดงดั่งหางและดั่งน้ำฮาก จื้อว่าเป๊กหมากเยา
- เป๊กลูกใดมีวรรณะเหลืองดั่งคำ มีเหลี่ยม จื้อเป๊กน้ำคำ จุ้มเย็นมีเข้าของเงินคำ
- เป๊กลูกใดมีวรรณะดั่งเหล็ก มีตุ่มติดกั๋นออกจุ๊ด้าน จื้อว่าขุมน้ำคำ บ่ามีอาวุธมีคมอันใดทำร้ายได้
- เป๊กลูกใดมีวรรณะดั่งหมากบ้าผีแปล๋ง มีค่าปันคำ
- เป๊กลูกใดมีวรรณะดั่งทองและปีกแมงภู่ แดงดั่งลูกผักแคบสุก มีน้ำหนัก จื้อว่าเป๊กน้ำม้า
- เป๊กลูกใดมีวรรณะดั่งหอยมุก จื้อว่ามุกดา
- เป๊กลูกใดมีวรรณะดำก็ดี แดงก็ดี ลักขณะเหมือนตั๋วแมงเหนี่ยงงำฮัง จื้อว่าเป๊กแมงเหนี่ยงงำฮัง วิเศษนักแล ..
 

  

 

 

สถานะ : พร้อมเช่า
ราคา : 45,000
หมวด : เครื่องรางและของสะสม
ร้านพระ : พระนาดอน (397)
เปิดประมูล : เปิดประมูล (25)
เบอร์ติดต่อ : 081-9603838
จำนวนผู้ชม : 2455
ข้อมูลล่าสุด : 10 มกราคม 2560
ติดต่อร้าน :